Z čoho budu pozostávať kurzy fytoterapie a aktivita Dedko bylinkár

Kurzy fytoterapie (základné a nadstavbové) budú pozostávať z teoretických a praktických častí. V teoretických častiach si niečo povieme o liečivých bylinkách, o spôsoboch ich zberu a úprave pred podávaním pacientom. V praktických častiach budeme vykonávať zber liečivých byliniek, ich ošetrenie, prípravu rôznych aplikačných foriem a  vyskúšame si rôzne aplikačné formy. Aktivita Dedko bylinkár bude pozostávať z krátkej teoretickej časti a zvyšok aktivity bude venovaný praktickej časti fytoterapie. Okrem fytoterapie budú v tejto aktivite realizované prvky prežitia za účelom pobytu priamo v teréne počas troch dní.

Kurzy fytoterapie a aktivita Dedko bylinkár sú situované do malebného prostredia vybraných lokalít v Slovenskej republike, čo samo o sebe navodí atmosféru reminiscencie do minulosti, kedy zber liečivých byliniek a ich používanie na liečenie ochorení boli jediným spôsobom a možnosťou bojovať voči ochoreniam a brániť sa im. Tieto lokality zároveň dávajú predpoklad duchovného obohatenia kurzov fytoterapie a aktivity Dedko bylinkár.