Dobrodružná cesta za spoznávaním okolia Zeleného Mlyna

Pobyt v prírode “Dobrodružná cesta za spoznávaním okolia Zeleného Mlyna” je zameraný na:

  • využívanie prvkov prežitia v teréne spojených s orientáciou a presunmi (aj nočnými),
  • otestovanie schopností odolať tlaku okolia a prijímanie správnych rozhodnutí,
  • spoznávanie nádherných zákutí okolia Zeleného Mlyna a obce Ožďany.

Pri dobrodružnej ceste sa budeme túlať po okolí Zeleného Mlyna, budeme prespávať v teréne, prekonávať terénne prekážky, získavať vodu a potraviny z terénu a variť si stravu. Naučíme sa určovať svetové strany a pochodovať podľa azimutu a orientačných bodov a naučíme sa klásť pasce na zver. Taktiež sa naučíme loviť ryby a vtáky.

Podrobné informácie o dobrodružnej ceste získate na čísle telefónu 0905429666, prihlásiť sa môžete vyplnením prihlasovacieho formulára DOLE  štyri týždne pred termínom dobrodružnej cesty.

Termín vykonania:  termín podľa dohovoru

Dobrodružná cesta bude vykonaná pri minimálnom počte 5 účastníkov.

V prípade záujmu kontaktujte ma na telefónnom čísle 0905429666 alebo e-mailom na misiak56@gmail.com.

RÁDIO KOŠICE o prežití

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ