Činnosť Cykloturistického klubu Lešťan

Činnosť Cykloturistického klubu Lešťan je zameraná na spoznávanie dejinne, kultúrne, prírodne a turisticky zaujímavých lokalít na Slovensku a v zahraničí ( pri zahraničných cyklistických akciách klub úzko spolupracuje s inými cykloturistickými klubmi ). Taktiež je zameraná na spoznávanie lokalít vo Vojenskom obvode Lešť, podľa ktorého klub dostal aj názov.

Cykloturistický klub Lešťan svoju činnosť plánuje. Členovia klubu sú začiatkom každej cyklistickej sezóny oboznámení s plánom klubu a s novými cyklistickými akciami, ktoré sa klubu v priebehu cyklistickej sezóny naskytnú.

Cykloturistický klub Lešťan ponúka:

a.) Cyklistické výjazdy do Vojenského obvodu Lešť, návštevy hradov a zámkov v jeho okolí (hrady a zámky Zvolenskej stolicehrady a zamky Novohradskej stolice a hrady a zámky Hontianskej stolice) a návštevy kultúrnych podujatí v obciach a mestách regiónu Hont a Novohrad.

b.) Cyklistické výjazdy po lokalitách Slovenska formou potuliek:

Potulky bicyklom po Slovensku

c.) Cyklistické výjazdy po stredovekých cestách, križujúcich územie Košického samosprávneho kraja (program Terra Incognita – krajina nepoznaná):

Gotická cesta, za pokladmi histórie

Vinna cesta, cesta plná zlata a slnka

Železná cesta, vítajte na železnej ceste

TERRA INCOGNITA – Spoznávanie juhovýchodu Slovenska na bicykli