PLÁN KURZOV PREŽITIA

Typ aktivityTermín
KURZ PREŽITIA – SURVIVAL
SHORT SURVIVAL 10.-12.01.2020
LONG WINTER SURVIVAL_A 10.-12.01.2020
LONG WINTER SURVIVAL_B 17.-19.01.2020
LONG SUMMER SURVIVAL_A 07.-09.08.2020
LONG SUMMER SURVIVAL_B 14.-16.08.2020
LONG SURVIVAL 21.-26-07.2020
PROFESSIONAL MILITARY SURVIVAL 23.-25.10.2020
SPECIAL SURVIVAL
POBYT V PRÍRODE
Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi
Dobrodružná cesta za spoznávaním okolia
Zeleného Mlyna
1,) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia
2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I.
3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II.
4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia 
(aj rodinný pobyt)

Termín kurzu prežitia, miesto vykonania kurzu prežitia ako aj obsahovú náplň kurzu prežitia alebo pobytu v prírode je možné zmeniť podľa požiadaviek žiadateľa v termíne dva mesiace pred plánovaným termínom. Počet účastníkov je v takomto prípade minimálne 5 osôb.

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

ODOSLAŤ

Share