LONG WINTER SURVIVAL 01/19

Dátum vykonania častí kurzu:

LONG WINTER SURVIVAL 01A/19 – okolie Košíc       18.-20.01.2019

LONG WINTER SURVIVAL 01B/19 – okolie Dargova  23.-25.01.2019

Do kurzu prežitia je možné sa prihlásiť najneskôr do troch týždňov pred termínom prvej časti kurzu. Organizačné pokyny a iné informácie potrebné pre úspešnú realizáciu kurzu prežitia budu záujemcom včas zaslané. Kurz prežitia LONG WINTER SURVIVAL 01/19 bude realizovaný pri minimálnom počte troch klientov. Je možnosť dohodnúť sa na inej lokalite výcviku.

Obsahová náplň kurzu prežitia SHORT SURVIVAL

K rýchlemu zvládnutiu teoretickej časti kurzu prežitia odporúčam si zabezpečiť odbornú literatúru TUZakúpením odbornej literatúry sa zníži poplatok za kurz prežitia.

AUDIO a VIDEO

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

ODOSLAŤ

      

Share