Kurz prežitia LONG SUMMER SURVIVAL 01/17

Dátum vykonania kurzu:

  • 23.-25.06.2017 – LONG SUMMER SURVIVAL 01A/17 (širšie okolie mesta Košice-Bankov, Jahodná)
  • 30.06.-02.07.2017 – LONG SUMMER SURVIVAL 01B/17 (širšie okolie obce Dargov, pohorie Slanec) 

Pri prihlásení skupiny osôb (minimálne 5 osôb) v termíne do 28.05.2017 je možné zmeniť miesto vykonania kurzu. Mapy miesta realizácie kurzu, organizačné pokyny a iné informácie potrebné pre úspešnú realizáciu kurzu budu záujemcom včas zaslané.

Podrobné informácie o kurze prežitia získate na čísle +421905429666 alebo vyplnením formulára TU, do kurzu sa prihlásite tak, že vyplníte prihlasovací formulár umiestnený DOLE. Po ukončení kurzu prežitia získate osvedčenie o absolvovaní kurzu prežitia.

Časť 01A kurzu pozostáva z prvej krátkej časti (prednášky a výklady s ukážkami na začiatku kurzu) a z druhej dlhej časti (praktické zamestnania) počas ktorých sa klienti oboznámia s problematikou prežitia a budú plniť úlohy prežitia pod odborným dozorom inštruktora. Časť 01B pozostáva z praktických zamestnaní a klienti budú samostatne plniť úlohy prežitia.

Celý kurz prežitia LONG SUMMER SURVIVAL 01/17 bude vykonaný v teréne a počas jeho trvania budú riešené otázky:

-ochrany organizmu voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia-pobyt v teréne: Výstavba prístreškov – prístrešok pre jednu ležiacu osobu, prístrešok pre viac ležiacich osôb, prístrešok pre jednu a viac sediacich osôb, zahrab, iglu. Získavanie a úprava vody – filtrácia a destilácia. Zakladanie ohňa – rôzne typy ohník a dakotské ohnisko, materiál na založenie ohňa, typy ohňa. Príprava stravy – druhy výživy, spôsoby prípravy jedla, získavanie a príprava rastlinnej stravy, kalorické hodnoty potravín, huby vo výžive. Získavanie a príprava živočíšnej stravy, stopy zveri a vtákov, pasce na lov zveri, ošetrenie ulovenej zveri, sladkovodné ryby vo výžive, iné živočíchy vhodné na stravovanie.

-presunu z miesta pobytu do civilizácie-pohyb v teréne: – rozhodovací proces, maskovanie, zásady pohybu v teréne, miesto na odpočinok, vplyv počasia na presun. Orientácia v teréne, určovanie svetovych strán, topografická mapa, orientácie v teréne s mapou a buzolou, určovanie vzdialenosti na mape. Azimut, určenie polohy na mape, orientácia v teréne bez mapy a buzoly. Určovanie vzdialenosti v teréne, orientačné body a spracovanie plánu presunu. Určovanie času v teréne.

-ochrany zdravia počas pobytu a pohybu v teréne-liečenie bylinkami v teréne – zásady zberu liečivých byliniek, aplikačné formy liečivých byliniek, vybrané druhy liečivých byliniek a ich použitie, ochorenia orgánov a ich liečenie liečivými bylinkami, ďalšie liečivé bylinky.

K rýchlemu zvládnutiu teoretickej časti kurzu prežitia odporúčam si zabezpečiť odbornú literatúru TU. Zakúpením odbornej literatúry sa zníži poplatok za kurz prežitia.

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

Submit

REKLAMNÍ PARTNERI

      

Share