Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

PROFESSIONAL MILITARY SURVIVAL – miesto vykonania kurzu podľa dohovoru

6 novembra - 8 novembra

Kurz prežitia PROFESSIONAL MILITARY SURVIVAL (ďalej len kurz prežitia) realizujem  s minimálnym materiálnym vybavením. Námet, organizačné pokyny a iné informácie potrebné pre úspešnú realizáciu kurzu prežitia budu záujemcom včas zaslané.

Kurz prežitia je určený pre klientov, ktorí majú skúsenosti s dlhodobejším pobytom spojeným s prežitím v prírode. Pozostáva z krátkej teoretickej časti, z navedenia taktickej situácie a z dlhej praktickej časti, ktorá je jeho nosnou časťou. Termín prihlásenia sa do tohto typu kurzu je minimálne 1 mesiac pred začiatkom kurzu. Kurz bude realizovaný pri počte účastníkov minimálne 5 osôb.

Počas kurzu prežitia budú riešené tieto otázky:

A.) Ochrana organizmu voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia (POBYT V TERÉNE):

  1. Výstavba prístreškov – z prírodného materiálu alebo využívanie rôznych prirodných úkrytov.
  2. Získavanie a úprava vody – z tečúcich a stojatých vôd.
  3. Zakladanie ohňa – kresadlom alebo trením driev.
  4. Príprava stravy – pečením, varením (?), vyprážaním (?). Získavanie potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, stopy zveri a vtákov, kladenie pascí na lov zveri, vtákov a rýb.

B.) Presun z civilizácie do neznámeho terénu a späť (POHYB V TERÉNE):

  • rozhodovací proces, maskovanie, zásady pohybu v teréne, miesto na odpočinok, vplyv počasia na presun.
  • Orientácia v teréne bez mapy a buzoly, určovanie svetovych strán, určovanie vzdialenosti v teréne, orientačné body a spracovanie plánu presunu. Určovanie času v teréne.

C. Ochrana zdravia počas pobytu a pohybu v teréne (LIEČENIE BYLINKAMI V TERÉNE):

  • zásady zberu liečivých byliniek, aplikačné formy liečivých byliniek, vybrané druhy liečivých byliniek a ich použitie, ochorenia orgánov a ich liečenie liečivými bylinkami, ďalšie liečivé bylinky.

K rýchlemu zvládnutiu teoretickej časti kurzu prežitia odporúčam si zabezpečiť odbornú literatúru TUZakúpením odbornej literatúry sa zníži poplatok za kurz prežitia.

Share

Podrobnosti

Začiatok:
6 novembra
Koniec:
8 novembra
Webstránka:
http://potulky.eu/professional-military-survival-0117/

Organizátor

MVDr. Michal Ondovčík-prežitie
Telefón:
+421905429666
Email:
misiak56@gmail.com