EBOOK – rôzne

 

obal rizikove

Publikácia „Rizikové faktory ovplyvňujúce pobyt v Afganistane“ je súborom informácií o faktoroch pôsobiacich na zdravie osôb v Afganistane. Bola spracovaná za účelom podania pomocnej ruky vojakom Slovenskej republiky, ktorí boli súčasťou jednotiek  mierových síl, operujúcich v tejto stredovýchodnej ázijskej republike.

úryvok z publikácie

Submit

Share