Dedko bylinkár na Zelenom Mlyne

Termíny vykonania  aktivity: 24.-26.07.2017, 10.-12.09.2017

Aktivita “Dedko bylinkár na Zelenom Mlyne” je komplexom činností v prírode zameraných na zber, spracovanie, používanie liečivých byliniek a na využívanie prvkov prežitia pre zabezpečenie trojdňového pobytu v teréne.

Počas aktivity sa budeme túlať prírodou v okolí obce Ožďany (v okolí lokality Hrešna nad obcou Kavečany) až nájdeme vhodné miesto na zber byliniek a na vybudovanie provizórneho ubytovania (osada bylinkárov). Po vybudovaní osady začneme zbierať liečivé bylinky, sušiť ich a pripravovať z nich rôzne aplikačné formy. Taktiež sa budeme učiť používať liečivé bylinky pri rôznych ochoreniach. Večer pri ohni budeme veľa hovoriť o liečivých bylinkách a o ich liečivých účinkoch.

Podrobné informácie o tejto aktivite získate na čísle telefónu 0905429666, prihlásiť sa môžete vyplnením prihlasovacieho formulára tri týždne pred termínom.

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

Submit

REKLAMNÍ PARTNERI

  

Share