CYKLOTURISTIKA

Cyklistika je po plávaní druhým najatraktívnejším a pre telo človeka najvhodnejším športom. Ak je spojená so spoznávaním krajiny a zaujímavých lokalít, stáva sa cyklistika najvhodnejšou alternatívou pre každého z nás. Práve za účelom spoznávania Slovenska a jeho čarokrásnych zákutí bol založený Cykloturistický klub Lešťan (CTK Lešťan).

CTK Lešťan organizuje cykloturistické výjazdy do Vojenského obvodu Lešť a jeho okolia. Organizuje taktiež cyklistické výjazdy do historicky, kultúrne a prírodne zaujímavých lokalít Slovenska s úmyslom zviditeľniť ich obyvateľom Slovenska a návštevníkom zo zahraničia. Organizuje aj zahraničné výjazdy do okolitých štátov pričom spolupracuje s inými cykloturistickými klubmi.

Do CTK Lešťan je začlenený aj Cykloturistický klub STRIDA (CTK STRIDA), ktorý združuje majiteľov bicyklov značky STRIDA, BROMPTON, TERN, DAHON a MONTAGUE. Dôvodom zriadenia CTK STRIDA je spoznávanie slovenských miest a kultúrnych pamiatok na  bicykli.

Činnosť klubov je plánovaná (plán CTK Lešťan TU, plán CTK STRIDA TU), členovia klubov sú začiatkom cyklistickej sezóny oboznámení s plánom činnosti klubov.  Taktiež sú včas oboznámení s cyklistickými akciami, ktoré sa klubom naskytnú počas sezóny.

CTK Lešťan a TK STRIDA chcú zapojiť do svojich aktivít čo možno najväčší počet aktívnych ľudí. Preto neváhajte a vstúpte do jedného alebo druhého klubu, ako člen klubu budete za svoju aktivitu na konci sezóny patrične ocenený.

Bližšie informácie o CTK Lešťan alebo CTK STRIDA a akciách, ktoré každoročne organizujú, získate na telefónnom čísle 0905429666 alebo vyplnením formulára. Na cykloturistickú akciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je pri každej otvorenej akcii.

ZAZIMOVANIE BICYKLA

ZÁUJEMCOVIA

SPONZORI CTK LEŠŤAN