CYKLOTURISTIKA – Expedícia za rondelmi (so žiaričmi statickej elektriny) vo Východnom Slovensku

Cykloturistický klub Lešťan organizuje „Expedíciu za rondelmi (so žiaričmi statickej elektriny) vo Východnom Slovensku“ (ďalej len expedícia), na ktorú pozýva záujemcov o odhaľovanie tajomstiev lokalít našej domoviny a „záhadných“ vedomostí  našich predkov.

Termín akcie: 30.05. – 01.06.2017

Rondely sa nachádzajú pri obci Úbrež, obci Betlenovce v okrese Michalovce, obci Nižná Myšľa a Gyňov v okrese Košice-okolie. Podľa situácie navštívime aj lokalitu Boží Vrch pri obci Grajciar v okrese Košice-okolie, v ktorej je lokalita zvaná Balvankew. 

PROGRAM EXPEDÍCIE 

dátum čas činnosť poznámka
prvý deň 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 14:00 Stretnutie účastníkov expedície v Michalovciach  na železničnej stanici ZAČIATOK EXPEDÍCIE

 

14:00

14:15

Vydanie organizačných pokynov a informácií k priebehu expedície
14:15

16:00

 

 

a.) Presun bicyklami smer Michalovce-Zalužice-Lúčky-po hrádzi Zemplínskej Šíravy smer Jovsa-na križovatke rovno po poľnej ceste k obci Úbrež (Háj boha Perúna) výklad o okolí a lokalitách

 

 

 

16:00

18:00

 

20:00

b.) Oboznámenie sa s lokalitou Hája boha Perúna a s jeho okolím. Nájdenie miesta najsilnejšieho vyžarovania statickej elektriny

Prespatie v lokalite hája (celta, stan)

hľadanie rondelu a

kameňov s runovými znakmi, výklad   obyvateľom obce

druhý deň

 

 

 

 

08:00

20:00

 

 

 

 

 

 

20:00

a.) Presun bicyklami do lokality obce Betlenovce

 

 hľadanie rondelov a kameňov s runovymi znakmi
b.) Presun bicyklami smer Nižná Myšľa cez  Slanské pohorie (pri obci Slanec) pozorovanie okolia s výkladom
c.) Oboznámenie sa s lokalitou Nižná Myšľa

Prespatie v lokalite rondela pri Nižnej Myšli

hľadanie rondelu a kameňov s runovými znakmi
tretí deň 08:00

14:00

a.) Presun bicyklami smer Gyňov

 

hľadanie rondelu a kameňov s runovými znakmi
b.) Presun bicyklami smer Košice – železničná stanica

Pri presune je možnosť navštíviť Boží vrch pri obci Grajciar

UKONČENIE

EXPEDÍCIE

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Význam slova rondel – veľká praveká stavba kruhového, elipsovitého alebo podobne tvarovaného pôdorysu vybudovaná z priekopy, a následne väčšinou (často nedochovaného) valu a palisády – Wikipédia.

Anotácia 

Jedným z mohutných zdrojov statickej elektriny sú vodné toky. Od podzemných prameňov, cez potoky, rieky, veľtoky až po morské prúdy. Nejde pritom o žiadny objav, ale o známy fyzikálny zákon,  podľa ktorého statická elektrina vzniká trením rôznorodých látok (z článku Náboj ľudského tela-statická elektrina, 23.03.2012).

Rondely budovali naši slovanskí predkovia na miestach tzv. „mriežok Zeme“. Mriežky Zeme tvorili navzájom sa pretínajúce siločiary centier (miest) tvorby statickej elektriny, ktorá bola vytvorená trením vody s horninou brehu potoka alebo rieky na rôznych miestach ich toku, predovšetkým v meandroch. Práve v meandroch potoka alebo rieky dochádzalo k intenzívnejšiemu treniu vody s horninou v dôsledku zrýchľovania jej toku.  Rondely mali tvar kruhu a pozostávali z priekopy a valu. Slúžili na liečenie a duchovnú očistu, v ich strede, v mieste s najsilnejšou statickou elektrinou, boli spravidla umiestňované drevené sochy, busty, slovanských bohov, ktorým boli tieto miesta zasvätené.

ih - Svatyne

Veškeré podzemní i nadzemní vodní toky, třením molekul vody o skalní podloží nebo potrubí, podle známého fyzikálního úkazu, produkují statickou elektřinu. Dále mohu pokračovat pouze za předpokladu, že využiji dosud neznámých vlastností statické elektřiny, které vyplynuly z dlouhodobého empirického výzkumu. Každá hmota má svůj specifický náboj, který vlivem jiných nábojů samovolně mění svou hodnotu. V případě vodních toků, i jiných nábojů, třením produkovaná statická elektřina zvětšuje nejen náboj vody , ale také náboj okolní hmoty. Hodnota náboje vodního toku se rovná součtu obou nábojů.
Umístíme-li do náboje vodního toku hmotu horniny, její náboj se zvětší o hodnotu náboje vodního toku. Vysekáme-li do povrchu této horniny prohlubeň, kterou naplníme vodou, převezme tato voda pozvolna energii horniny, Přemístíme-li vodu z prohlubně horniny, bude voda nabytou energii pozvolna ztrácet – bude pohlcena okolními náboji (Miroslav Provod – Aura u organickej a anorganickej hmoty). 

Názov Bakwankew je odvodený z maďarského slovného spojenia bálvány kö, cize kemenna modla. Ak to spojíme s názvom Boží vrch, je zrejmé, že toto miesto bolo kultové a malo svoj náboženský význam. Nebolo to však miesto kresťanskej viery. Predpoklad je, ze modla bola zasvätena niektorému zo slovanskych Bohov. Respektive do uvahy pripadaju aj staršie náboženstva–napríklad Keltské. Podľa výskumov historických listín je známe, že v blízkosti stál i posvätný háj. A tie stavali Kelti aj Slovania. Balvankew bol megalit, pavdepodobne menhir, to jest praveký kamenný kultový pilier zasadený do zeme vo forme neotesaného obelisku.

Podrobné informácie získate na čísle telefónu +421905429666, na expedíciu sa môžete záväzne prihlásiť vyplnením formulára v termíne tri týždne pred expedíciou.

DODATOK

Na Zemi sú miesta, ktoré svojím zvláštnym vyžarovaním na seba upozorňujú, priťahujú. Pramene, studničky, rybníky, skaly, kopce, stromy akoby v sebe ukrývali zázračnú moc. Čo spôsobuje tú nevysvetliteľnú silu? Nie je viditeľná voľným okom, nie je hmatateľná, len tam jednoducho vnímame prítomnosť niečoho príjemného, čarovného. Človek sa cíti dobre a odchádza odtiaľ nabitý energiou. Mnohým takýmto miestam sa pripisujú účinky, ktoré liečia nielen dušu, ale i telo. Nazývajú sa silové alebo energetické centrá. Viac informácií získate na

Energetické miesta a meridiány Slovenska

Submit

SPONZORI CTK LEŠŤAN

      

      

     

Share