CYKLOTURISTIKA – EXPEDÍCIA

1.) EXPEDÍCIA s CTK Lešťan za rondelmi – miestami so statickou elektrickou energiou

Termín realizácie expedície: 24.-26.07.2020

Expedícia je zameraná na spoznávanie lokalít so silnou statickou elektrickou energiou, ktorú naši slovanskí predkovia využívali k náboženským obradom spojeným s očistením svojho tela. Táto expedícia je naplánovaná tak, že stravovanie ako aj ubytovanie si bude každý jej účastník realizovať vlastnými prostriedkami, spať sa bude v teréne. VIDEO

ORGANIZAČNÉ POKYNY

2.) EXPEDÍCIA s CTK Lešťan do Tokajskej oblasti a do povodia riek Latorica, Tisa, UH, Laborec, Ondava a Bodrog

Termín realizácie expedície: 12.-18.06.2020

Expedícia je zameraná na spoznávanie jedinečnej lokality východného Slovenskou ktorou je južná časť Zemplína hraničiaca s Maďarskom. VIDEO

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

Share