Cyklo-turistický klub STRIDA – založenie klubu

Dňa 12. apríla 2016 bol založený Cyklo-turistický klub STRIDA (CTK STRIDA) ako súčasť Cyklo-turistického klubu Lešťan (CTK Lešťan).

LOGO klubu

CTK STRIDA

STANOVY  klubu

1.) Klub združuje majiteľov bicyklov značky STRIDA, BROMPTON, TERN, DAHON a MONTAGUE za účelom:

  • stretávania sa a výmeny skúseností s používaním, údržbou a servisom bicyklov,
  • organizovania rôznych športových, kultúrnych a náučných  stretnutí a podujatí v rámci klubu,
  • vykonávania spoločných výjazdov do miest a obcí na Slovensku.

2,) Miestom stretávania členov klubu je predajňa bicyklov cyklospecialityna ulici Hrnčiarska 8/A, 04001 Košice. Táto špecializovaná predajňa umožňuje:

  • servisné opravy a prehliadky bicykla (aj svojpomocne),
  • zakúpenie doplnkov a súčiastok do bicykla,
  • zakúpenie bicykla horeuvedených značiek (aj na splátky),
  • príjemné posedenie pri šálke kávy a domácom koláčiku.

3.) Aktivity klubu sú zamerané na spoznávanie mesta Košice a iných slovenských miest zo sedačky bicykla. Presuny do jednotlivých miest a obcí budú členovia klubu vykonávať vlastným dopravným prostriedkom, autobusom alebo vlakom. Spoločné aktivity členov klubu sa budú zaznamenávať, dokumentácia bude uverejnená na webovej stránke potulky.eu. Činnosť klubu je plánovaná, predseda klubu spracuje ku koncu sezóny vyhodnotenie činnosti klubu za sezónu a návrh plánu činnosti klubu na ďalšiu sezónu. K plánu činnosti klubu sa členovia klubu majú právo vyjadriť a doplniť ho. PLÁN činnosti CTK STRIDA

4.) Z členstva v klube nevyplývajú žiadne poplatky do pokladne klubu. Sporadicky, podľa potreby, predseda klubu osloví členov k prispievaniu do pokladne symbolickým poplatkom, ktorý bude použitý pre ohodnotenie najaktívnejších členov.

Pre získanie podrobnejších informácií o CTK STRIDA vyplňte formulár TU. Prihlásiť sa za člena CTK STRIDA môžete vyplnením prihlasovacieho formulára nižšie.

MVDr. Michal Ondovčík

podpis

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

Submit

Fotogaléria

IMG_20160411_092115

IMG_20160411_092133

IMG_20160411_092142

IMG_20160411_092210

Share