Trasy Bajkom k tajchom

Kamen

Trasy Bajkom k tajchom sú určené pre horských cyklistov. V teréne sú značené cykloznačením, ktoré presadzuje a používa Slovenský cykloklub (Jednotný systém značenia na Slovensku – STN 01 8028). V teréne sú trasy vyznačené prostredníctvom maľovaného znaku “C”, pričom sú použité 4 farby značenia – červená, modrá, zelená a žltá. V dôležitých miestach a v križovaniach trás je pohyb cyklistu usmernený prostredníctvom orientačných tabuliek. Tieto miesta sa nazývajú orientačné miesta. Každé z orientačných miest je očíslované a väčina z nich je pomenovaná. Tie orientačné miesta, ktoré sú určené a vhodné na vstup do systému sú nazývané vstupné miesta.Vstupné miesta susedia s parkoviskom a sú vybavené informačnou tabuľou.

Okrem farebne vyznačených trás sú v systéme aj takzvané tématické trasy – pri ich prejazde sa cyklista orientuje iba podľa zoznamu orientačných miest, ktorými trasa prechádza. Zoznam orientačných miest, ktorými tématická trasa vedie je uvedený pri popise trasy.

Zoznam trás

Názov Značenie Dĺžka Čas Stúpanie Náročnosť na
kondíciu
Náročnosť na
techniku
Veľký hodrušský okruh C 41,3 km 4 hod 1034
Malý hodrušský okruh C 18,4 km 2 hod 773
Mikovíniho zelená jazda C 39,3 km 3 hod 572
Hellov okruh 26 km 2 hod 303
Kopanická osmička 9,9 km 1 hod 269
Lillova hamovačka C 4,9 km 45 min 80
spojka Lukavica C 4,6 km 30 min 240
Kopanická spojka C 4 km 30 min 278
Hodrušská spojka C 4 km 45 min 384
Jelšovská spojka C 1,8 km 20 min 165
Beliansky okruh C 16,5 km 2 hod 379
okruh Masaryk C 15,3 km 2 hod 487
spojka Gástorné C 5,5 km 45 min 345
spojka Kolárička C 1,6 km 20 min 52
Vyhniansky okruh C 22,4 km 3 hod 797
Pivovarský okruh C 12,4 km 2 hod 524
Bolemanova trasa C 14 km 2 hod 670
Hájska spojka C 0,3 km 5 min 3
Kamenná spojka C 1,1 km 15 min 59
Hradská spojka C 1,3 km 15 min 63
spojka Goldberg C 0,7 km 15 min 96
spojka Hrôbky C 1,9 km 30 min 179
Share
Tento obsah bol zaradený v ĆLENSTVO V KLUBE. Zálohujte si trvalý odkaz.